مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی  
خانم فاطمه اصل سلیمانی
سرکار خانم اصل سلیمانی، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی هستند. ایشان فعالیتهای خود را از سال 1387 و با تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی آغاز نموده‌اند. سابقه فعالیتهای ایشان عبارتند از:
ـ تدریس در دانشگاه آزاد اسلامشهر
ـ تدریس در مدارس عقیله و فرهنگ پویا و دبیرستان شایستگان نور
ـ تدریس در دانشگاه پیام نور و دانشگاه گیلان از سال 93 ـ 90
ـ فعالیت در موسسه مبتکران به عنوان کارشناس علمی و طراح سوال
ـ فعالیت در موسسه آموزشی مرآت به عنوان سرگروه ادبیات فارسی از سال 93 تا کنون
ایشان از دبیران فعال دبیرستان شهید مطهری (ره) هستند. فعالیتهای ایشان در دبیرستان عبارتست از:
ـ تدریس از سال 1394 به عنوان مدرس تست زبان فارسی پیش‌دانشگاهی تاکنون
ـ دبیر ادبیات و علوم و فنون پایه‌های دهم و یازدهم از سال 94 تاکنون
ـ دبیر تست و کنکور پایه یازدهم در سال جاری
ایشان در حال حاضر، علاوه بر تدریس، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دبیرستان هستند.
 
 
     
 
خبرهای تازه  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  آرشیو خبر‌ها
     
 
 
نقشه سایت