سیاست ها  

در راستای تحقق، اهداف مذکور، سیاستها ذیل، حاکم بر تمام برنامه‌های آموزشی دبیرستان است:

1- اهمیت دادن به علم و اخلاق در کنار یکدیگر و پرهیز از ارزیابی دانش‌آموز صرفا براساس نمره
2- تولید علاقه در دانش‌آموز نسبت به درس توسط دبیر مربوطه به عنوان مهمترین عامل پیشرفت درسی دانش‌آموزان
3- ایجاد روحیه خودباوری در دانش‌آموزان و دوری از هر گونه یاس‌پراکنی
4- انجام گرفتن تدریس در تمام دروس براساس طرح درس
5- داشتن تاثیر جدی تکالیف در وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان به منظور عادت دادن ایشان به انجام تکالیف به نحو احسن
6- تاکید بر انجام تکالیف به نحو «انجام تکلیف در همان روز اعلام شده» به منظور کاهش فشار درسی دانش‌آموزان و دور کردن ایشان از روحیه تسویف
7- تاکید بر حضور دانش‌آموزان در کلاس با آمادگی کامل
8- یادگیری عمیق و مفهومی دروس در عین توجه و تسلط کافی و کامل بر مطالب کتاب
9- سختگیری آموزشی (بررسی تکالیف، پرسش کلاسی و ..) در طول ترم متناسب با اهداف مدرسه و برگزاری امتحانات پایان‌ترم به صورت استاندارد به دلیل سنجش ایشان با دانش‌آموزان سایر مدارس
10- اتخاذ تدابیر لازم پس از امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم با هدف ارتقای سطح یادگیری دانش‌آموزان و براساس تحلیل آماری
11- تاکید بر مطالعه دروس براساس شیوه متناسب آن از طریق آموزش دانش‌آموزان در ابتدای ترم، توسط دبیر مربوطه
12- احترام کامل به شخصیت دانش‌آموزان در عین پیگیری دقیق مسائل درسی
13- تاکید بر انتخاب تنبیه «اخراج دانش‌آموز از کلاس» به عنوان آخرین مرحله تنبیه به منظور جلوگیری از زدوده شدن قبح آن
14- تاکید بر حضور منظم دانش‌آموزان در کلاس و اهمیت دادن به تمام دروس
15- تنوع‌بخشی به شیوه‌های آموزی، ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و توسعه منابع انسانی
     
 
خبرهای تازه  
پیش ثبت نام

دهه فجر
جمهوری اسلامی حرم است.

اعتکاف رجبیه
فصل وصل

به وقت اردو
اردوی ارتفاعات توچال

جشن میلاد حضرت زهرا(علیهاسلام)
گر نگاهی به ما کند زهرا 
درد‌ها را دوا کند زهرا

شهادت حضرت زهرا علیهاسلام
حضرت زهرا دلش از یاس بود...

اردوی مشهد
رفیق خوشبخت

جشن میلاد حضرت زینب علیهاسلام و هفته کتاب
بهترین خوبترین خواهر دنیا آمد
حضرت فاطمه دیگر دنیا آمد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  آرشیو خبر‌ها
     
 
نقشه سایت