اهداف و سياستها  
اهداف:

 

حضرت علی (علیه اسلام): «لا غنی کالعقل و لا فقر کالجهل و لا میراث کالادب و لا ظهیر کالمشاوره»

امام علی (علیه السلام) فرمودند: «هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود». نهج البلاغه (صبحی صالح، ص 478)

نقش مشاوره در مدرسه هدایت، راهنمایی و کمک به دانش آموزان در انتخاب راه ها و حل مسائل خویش و موفقیت تحصیلی است.مشاوره­ی مدرسه تمام جنبه های رشد و تکامل دانش آموزان را در دو بعد تحصیلی و تربیتی مدنظر قرار می دهدو پیشرفت دانش آموزان را ارزیابی کرده و به او در حل مشکلات تحصیلی و تربیتی کمک نموده و رابط بین خانه و مدرسه می باشد. 

با توجه به اینکه جامعه کنونی، جامعه­ی دانایی محور لقب گرفته است، نوجوانان و جوانان بیش ازهمه نیازمند توسعه و آگاهی هستند تا دریابند چگونه با کنترل خویش بر مشکلات زمان خود فائق آیند.بخشی از آگاهی­های نیازمند این نسل ذیل عنوان مهارت های زندگی تعریف می شود.مهارت های زندگی تمهیداتی است برای تحول یا تغییر رفتار، تا میان سه حیطه­ی دانش، بینش و رفتار، موازنه ای صورت گیرد.

هدف کلی از مهارت های زندگی، افزایش ظرفیت روانی-اجتماعی و بالابردن سطح بهداشت روانی جوانان است تا از رفتارهای آسیب­زای فردی و اجتماعی پیشگیری شود و هدف مدرسه تأکید بر رشد همه­ جانبه­ی دانش آموزان و تأکید بر کسب مهارت ها از منظر اسلامی و رویکرد علمی می باشد.

واحد مشاوره تحت عنوان کارگاه تربیتی و آموزشی فعالیت نموده و تلاش خود را بر سه محور ذیل متمرکز می نماید تا دانش آموز بتواند:

 • روند تحصیلی خود رامدیریت کند وسطح برنامه ریزی تحصیلی خود را ارتقاء دهد.
 • خود را بشناسد و استعدادهای خود را دریابد. خود را فردی ارزشمند و قابل احترام بداند و به توانای های خود اطمینان داشته باشد و کل وجودش را همانگونه که هست بشناسد و بپذیرد و با شوق و امید زندگی کند.
 • خود را در وضعیت بحران و مشکل، مدیریت نموده و بدون دغدغه خاطر و ناراحتی با واقعیت زندگی مواجه شود و با بکارگیری مهارت های زندگی به حل مسائل خود بپردازد.
 • با استفاده از ارزش های اسلامی و آموزه های قرآن کریم و سیره علمی و عملی ائمه اطهار علیهم السلام در راستای دستیابی به تحول تحصیلی، اهداف تحول تربیتی خود را نیز مدنظر قرار دهد.

 

 

جدول سیاست های راهبردی جهت دستیابی به اهداف مشاوره آموزشی و تربیتی

اهداف

راهکارها

زمان اجرا

دانش آموز بتواند روند تحصیلی خود را مدیریت کند و سطح برنامه ریزی تحصیلی خود را ارتقاء دهد.

 

 • آموزش مهارت برنامه ریزی
 • آموزش مهارت به کارگیری شیوه صحیح مطالعه
 • آموزشمهارت هدف گذاری
 • آموزشمهارت کنترل اضطراب امتحان
 • آموزشمهارت دقت و تمرکز
 • آموزشمهارت تقویت حافظه
 • آموزشمهارت تصمیم گیری

نیمسال اول

 

خود را بشناسد و استعدادهای خود را دریابد. خود را فردی ارزشمند و قابل احترام بداند و به توانایی های خود اطمینان داشته باشد و کل وجودش را همانگونه که هست بشناسد و بپذیرد و با شوق و امید زندگی کند.

 • مهارت خودشناسی
 • مهارت ارتباط مؤثر
 • مهارت شاد زیستن

 

نیمسال اول- دوم

 

خود را در وضعیت بحران و مشکل، مدیریت نموده و بدون دغدغه خاطر و ناراحتی با واقعیت زندگی مواجه شود و با بکارگیری مهارت های زندگی به حل مسائل خود بپردازد.

 • آموزش مهارت مدیریت استرس
 • مهارت حل مسئله

 

نیمسال اول- دوم

 

با استفاده از ارزش های اسلامی و آموزه های قرآن کریم و سیره علمی و عملی ائمه اطهار علیهم السلام در راستای دستیابی به تحول تحصیلی، اهداف تحول تربیتی خود را نیز مدنظر قرار دهد.

 

 • شناخت دیدگاه های اسلامی و به کارگیری آموزه های تربیتی در زندگی فردی و اجتماعی
 • تعیین اهداف تربیتی
 •  

- ارائه و بررسی آیات و روایات و سیره عملی معصومین علیهم السلام جهت ارتقاء سطح آرامش روانی

 • مدیریت خواب در سبک زندگی اسلامی

نیمسال اول- دوم

 

 

 

     
 
خبرهای تازه  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  آرشیو خبر‌ها
     
 
 
نقشه سایت