خانم هایده حاج حاتم   
سرکار خانم حاج حاتم دارای مدرک کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی هستند. ایشان مدیر عامل موسسه قرآنی علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) از سال 89 تاکنون هستند و از سال 1367 فعالیتهای آموزشی خود را آغاز نموده‌اند. سابقه فعالیتهای ایشان عبارتست از:
ـ تدریس دروس فلسفه، منطق و اصول عقاید در مدارس فرهنگ، الغدیر و کوثر ( سالهای 97 ـ 78 )
ـ تدریس در دانشگاه امام صادق (ع)
ـ تدریس کلام جدید و کلام قدیم در حوزه دانشجویی فاطمی
ـ تدریس اصول عقاید در موسسه قرآنی علی بن موسی الرضا (ع)
خانم حاج حاتم از سال 67 تا 78 به عنوان معاونت آموزش، مشاور و دبیر در دبیرستان شهید مطهری (ره) حضور داشتند و مجددا از سال 96 همکاری خود را با دبیرستان به عنوان مدرس دروس فلسفه، اصول عقاید و عدل از سر گرفتند.
 
     
 
خبرهای تازه  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  آرشیو خبر‌ها
     
 
خانم منصوره راد نیکنام  
سرکار خانم نیکنام، کارشناس ارشد ریاضی محض از دانشگاه شهید بهشی هستند. ایشان فعالیتهای آموزشی خود را با تدریس درس اریاضی و از سال 1377 آغاز نموده‌اند. سابقه فعالیتهای ایشان عبارتست از:
ـ تدریس در دبیرستان غیردولتی فرهنگ (از سال 77 تاکنون)
ـ تدریس در دبیرستان بانو امین ( سالهای 95 ـ 90 )
ـ تدریس در دبیرستان طلوع ( از سال 93 تاکنون)
ـ تدریس در دبیرستان کوثر ( از سال 94 تاکنون)
خانم نیکنام از سال 92 تاکنون با دبیرستان شهید مطهری (ره) به عنوان دبیر ریاضی یازدهم، دوازدهم و تست دوازدهم همکاری می‌نمایند.
لازم به ذکر است ایشان باعث علاقه‌مندی فراوان دانش‌آموزان به درس ریاضی شده‌اند.
 
     
 
خانم حمیده تهرانی‌کیا  
سرکار خانم تهرانی‌کیا کارشناس ارشد فلسفه دین از دانشگاه تهران هستند. ایشان فعالیتهای آموزشی خود را از سال 1379 و با تدریس دروس فلسفه و منطق آغاز نموده‌اند. سابقه فعالیتهای ایشان عبارتست از :
ـ تدریس دروس فلسفه و منطق در دبیرستانهای معصومیه، الغدیر، مشکوه، کوثر، امام صادق (ع)، فرهنگ و فیض کاشانی
ـ تدریس در حوزه زهرای اطهر (س)
ـ تدریس در موسسه قرآنی علی بن موسی الرضا (ع)
ـ تدریس در حوزه دانشجویی
ـ تدریس در دانشگاه رفاه
ایشان از سال 83 تاکنون به عناون دبیر فلسفه و منطق با دبیرستان همکاری می‌کنند.
خانم تهرانی‌کیا یکی از دبیرانی هستند که باعث علاقه‌مندی دانش‌آموزان به درس منطق و ادامه تحصیل در رشته فلسفه شده‌اند.
 
     
 
 
نقشه سایت